15.10.2019
ECON_PR(2019)641418
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2006/112/EÜ makseteenuse pakkujatele teatavate nõuete kehtestamise osas
(COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))
Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Lídia Pereira

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 171kWORD 77k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika