15.10.2019
ECON_PR(2019)641418
NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu direktive Vijeća o izmjeni Direktive 2006/112/EZ u pogledu uvođenja određenih zahtjeva za pružatelje platnih usluga
(COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestiteljica: Lídia Pereira

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima:
PDF 190kWORD 70k
Pravna obavijest - Politika zaštite privatnosti