15.10.2019
ECON_PR(2019)641418
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Direktīvu 2006/112/EK attiecībā uz konkrētu prasību ieviešanu maksājumu pakalpojumu sniedzējiem
(COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))
Ekonomikas un monetārā komiteja
Referente: Lídia Pereira

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 191kWORD 71k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika