15.10.2019
ECON_PR(2019)641418
NÁVRH SPRÁVY
o návrhu smernice Rady, ktorou sa mení smernica 2006/112/ES, pokiaľ ide o zavedenie určitých požiadaviek na poskytovateľov platobných služieb
(COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))
Výbor pre hospodárske a menové veci
Spravodajkyňa: Lídia Pereira

Tento dokument neexistuje vo formáte HTML, je však k dispozícii v týchto formátoch:
PDF 195kWORD 78k
Právne upozornenie - Politika ochrany súkromia