15.10.2019
ECON_PR(2019)641418
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till rådets direktiv om ändring av direktiv 2006/112/EG vad gäller införandet av vissa krav för betaltjänstleverantörer
(COM(2018)0812 - C8-0015/2019 - 2018/0412(CNS))
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Lídia Pereira

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 176kWORD 77k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy