15.10.2019
ECON_PR(2019)641419
ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложение за регламент на Съвета за изменение на Регламент (ЕС) № 904/2010 по отношение на мерки за засилване на административното сътрудничество с цел борба с измамите с ДДС
(COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))
Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик: Лидия Перейра

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 200kWORD 75k
Правна информация - Политика за поверителност