15.10.2019
ECON_PR(2019)641419
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu määrus, millega muudetakse määrust (EL) nr 904/2010 seoses meetmetega halduskoostöö tugevdamiseks, et võidelda käibemaksupettuste vastu
(COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))
Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Lídia Pereira

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 166kWORD 73k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika