15.10.2019
ECON_PR(2019)641419
MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta neuvoston asetukseksi asetuksen (EU) N:o 904/2010 muuttamisesta siltä osin kuin on kyse hallinnollisen yhteistyön lujittamiseen tähtäävistä toimenpiteistä alv-petosten torjumiseksi
(COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Lídia Pereira

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa:
PDF 170kWORD 74k
Oikeudellinen huomautus - Tietosuojakäytäntö