15.10.2019
ECON_PR(2019)641419
PRANEŠIMO PROJEKTAS
dėl pasiūlymo dėl Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamos Reglamento (ES) Nr. 904/2010 nuostatos dėl priemonių, kuriomis stiprinamas administracinis bendradarbiavimas kovojant su sukčiavimu PVM
(COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))
Ekonomikos ir pinigų politikos komitetas
Pranešėja: Lídia Pereira

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 188kWORD 70k
Teisinis pranešimas - Privatumo politika