15.10.2019
ECON_PR(2019)641419
FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till rådets förordning om ändring av förordning (EU) nr 904/2010 vad gäller åtgärder för att stärka det administrativa samarbetet för att bekämpa mervärdesskattebedrägeri
(COM(2018)0813 - C8-0016/2019 - 2018/0413(CNS))
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande: Lídia Pereira

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 173kWORD 74k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy