Osnutek poročila - ECON_PR(2020)650539Osnutek poročila
ECON_PR(2020)650539

OSNUTEK POROČILA
s priporočili Komisiji o digitalnih finančnih storitvah: nova tveganja pri kriptosredstvih - regulativni in nadzorni izzivi na področju finančnih storitev, institucij in trgov
(2020/2034(INL))
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalec: Ondřej Kovařík

4.6.2020

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: