9.6.2020
ECON_PR(2020)652577
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu otsus, millega muudetakse direktiive (EL) 2017/2455 ja (EL) 2019/1995 seoses nende ülevõtmise ja kohaldamise kuupäevadega COVID-19 kriisi puhkemise tõttu
(COM(2020)0198 - C9-0137/2020 - 2020/0082(CNS))
Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Ondřej Kovařík

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 171kWORD 71k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika