9.6.2020
ECON_PR(2020)652577
PROJEKT SPRAWOZDANIA
w sprawie wniosku dotyczącego decyzji Rady zmieniającej dyrektywy (UE) 2017/2455 i (UE) 2019/1995 w odniesieniu do terminu transpozycji i daty rozpoczęcia stosowania ze względu na kryzys związany z COVID-19
(COM(2020)0198 - C9-0137/2020 - 2020/0082(CNS))
Komisja Gospodarcza i Monetarna
Sprawozdawca: Ondřej Kovařík

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 198kWORD 72k
Zastrzeżenia prawne - Polityka ochrony prywatności