9.12.2020
ECON_PR(2020)658793
RAPORTI PROJEKT
ettepaneku kohta võtta vastu nõukogu direktiiv, millega muudetakse direktiivi 2011/16/EL maksustamisalase halduskoostöö kohta
(COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS))
Majandus- ja rahanduskomisjon
Raportöör: Sven Giegold

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 231kWORD 85k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika