9.12.2020
ECON_PR(2020)658793
ZIŅOJUMA PROJEKTS
par priekšlikumu Padomes direktīvai, ar ko groza Padomes Direktīvu 2011/16/ES par administratīvu sadarbību nodokļu jomā
(COM(2020)0314 - C9-0213/2020 - 2020/0148(CNS))
Ekonomikas un monetārā komiteja
Referents: Sven Giegold

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 260kWORD 88k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika