Проектодоклад - ECON_PR(2021)700638Проектодоклад
ECON_PR(2021)700638

ПРОЕКТ НА ДОКЛАД
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета относно европейските екосъобразни облигации
(COM(2021)0391 - C9-0311/2021 - 2021/0191(COD))
Комисия по икономически и парични въпроси
Докладчик по становище: Паул Танг

30.11.2021

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати: