Návrh zprávy - ECON_PR(2021)700638Návrh zprávy
ECON_PR(2021)700638

NÁVRH ZPRÁVY
o návrhu nařízení Evropského parlamentu a Rady o evropských zelených dluhopisech
(COM(2021)0391 - C9-0311/2021 - 2021/0191(COD))
Hospodářský a měnový výbor
Zpravodaj: Paul Tang

30.11.2021

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: