Raporti projekt - ECON_PR(2021)700638Raporti projekt
ECON_PR(2021)700638

RAPORTI PROJEKT
mis käsitleb ettepanekut võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus Euroopa roheliste võlakirjade kohta
(COM(2021)0391 - C9-0311/2021 - 2021/0191(COD))
Majandus- ja rahanduskomisjon
Arvamuse koostaja: Paul Tang

30.11.2021

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud: