Mietintöluonnos - ECON_PR(2021)700638Mietintöluonnos
ECON_PR(2021)700638

MIETINTÖLUONNOS
ehdotuksesta Euroopan parlamentin ja neuvoston asetukseksi eurooppalaisista vihreistä joukkolainoista
(COM(2021)0391 - C9-0311/2021 - 2021/0191(COD))
Talous- ja raha-asioiden valiokunta
Esittelijä: Paul Tang

30.11.2021

Asiakirjasta ei ole HTML-versiota. Se on saatavilla seuraavissa muodoissa: