Nacrt izvješća - ECON_PR(2021)700638Nacrt izvješća
ECON_PR(2021)700638

NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o europskim zelenim obveznicama
(COM(2021)0391 - C9-0311/2021 - 2021/0191(COD))
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestitelj: Paul Tang

30.11.2021

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: