Jelentéstervezet - ECON_PR(2021)700638Jelentéstervezet
ECON_PR(2021)700638

JELENTÉSTERVEZET
az európai zöldkötvényekről szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2021)0391 - C9-0311/2021 - 2021/0191(COD))
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Paul Tang

30.11.2021

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: