Ontwerpverslag - ECON_PR(2021)700638Ontwerpverslag
ECON_PR(2021)700638

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad betreffende Europese groene obligaties
(COM(2021)0391 - C9-0311/2021 - 2021/0191(COD))
Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Paul Tang

30.11.2021

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: