Proiect de raport - ECON_PR(2021)700638Proiect de raport
ECON_PR(2021)700638

PROIECT DE RAPORT
Propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind obligațiunile verzi europene
(COM(2021)0391 - C9-0311/2021 - 2021/0191(COD))
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportor: Paul Tang

30.11.2021

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: