Förslag till betänkande - ECON_PR(2021)700638Förslag till betänkande
ECON_PR(2021)700638

FÖRSLAG TILL BETÄNKANDE
om förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om europeiska gröna obligationer
(COM(2021)0391 - C9-0311/2021 - 2021/0191(COD))
Utskottet för ekonomi och valutafrågor
Föredragande av yttrande: Paul Tang

30.11.2021

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format: