Návrh zprávy - ECON_PR(2022)731644Návrh zprávy
ECON_PR(2022)731644

NÁVRH ZPRÁVY
Návrh nařízení Evropského parlamentu a Rady, kterým se mění nařízení (EU) č. 600/2014, pokud jde o zvýšení transparentnosti údajů o trhu, odstranění překážek vzniku konsolidovaných obchodních informací, optimalizaci obchodních povinností a zákaz přijímání plateb za předávání pokynů zákazníků
(COM(2021)727 - C9-0440/2021 - 2021/0385(COD))
Hospodářský a měnový výbor
Zpravodajka: Danuta Maria Hübner

26.7.2022

Tento dokument neexistuje ve formátu HTML, je však k dispozici v těchto formátech: