Nacrt izvješća - ECON_PR(2022)731644Nacrt izvješća
ECON_PR(2022)731644

NACRT IZVJEŠĆA
o Prijedlogu uredbe Europskog parlamenta i Vijeća o izmjeni Uredbe (EU) br. 600/2014 u pogledu poboljšanja transparentnosti tržišnih podataka, uklanjanja prepreka uvođenju konsolidiranog sustava objave, optimizacije obveza trgovanja i zabrane primanja plaćanja za prosljeđivanje naloga klijenata
(COM(2021)727 - C9-0440/2021 - 2021/0385(COD))
Odbor za ekonomsku i monetarnu politiku
Izvjestiteljica: Danuta Maria Hübner

26.7.2022

Dokument ne postoji u HTML obliku, no dostupan je u sljedećim formatima: