Jelentéstervezet - ECON_PR(2022)731644Jelentéstervezet
ECON_PR(2022)731644

JELENTÉSTERVEZET
a 600/2014/EU rendeletnek a piaci adatok átláthatóságának fokozása, az összesítettadat-szolgáltatás kialakulása előtt álló akadályok felszámolása, a kereskedési kötelezettségek optimalizálása és az ügyfélmegbízások továbbításával kapcsolatos ellentételezés elfogadásának tilalma tekintetében történő módosításáról szóló európai parlamenti és tanácsi rendeletre irányuló javaslatról
(COM(2021)727 - C9-0440/2021 - 2021/0385(COD))
Gazdasági és Monetáris Bizottság
Előadó: Danuta Maria Hübner

26.7.2022

Ez a dokumentum nem létezik html formátumban, de elérhető a következőképpen: