Abbozz ta' rapport - ECON_PR(2022)731644Abbozz ta' rapport
ECON_PR(2022)731644

ABBOZZ TA' RAPPORT
dwar proposta għal Regolament tal-Parlament Ewropew u tal-Kunsill li jemenda r-Regolament (UE) Nru 600/2014 fir-rigward tat-tisħiħ tat-trasparenza tad-data tas-suq, l-eliminazzjoni ta' ostakli għall-emerġenza ta' tape konsolidat, l-ottimizzazzjoni tal-obbligi ta' negozjar u l-projbizzjoni li jiġi riċevut pagament għat-trażmissjoni tal-ordnijiet tal-klijenti
(COM(2021)727 - C9-0440/2021 - 2021/0385(COD))
Kumitat għall-Affarijiet Ekonomiċi u Monetarji
Rapporteur: Danuta Maria Hübner

26.7.2022

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: