Ontwerpverslag - ECON_PR(2022)731644Ontwerpverslag
ECON_PR(2022)731644

ONTWERPVERSLAG
over het voorstel voor een verordening van het Europees Parlement en de Raad tot wijziging van Verordening (EU) nr. 600/2014 wat betreft het vergroten van de transparantie van marktgegevens, het wegnemen van belemmeringen voor het ontstaan van een consolidated tape, het optimaliseren van de handelsverplichtingen en het verbod op het ontvangen van betalingen voor het doorgeven van orders van cliënten
(COM(2021)727 - C9-0440/2021 - 2021/0385(COD))
Commissie economische en monetaire zaken
Rapporteur: Danuta Maria Hübner

26.7.2022

Dit document bestaat niet in HTML, maar is beschikbaar in de volgende formaten: