Proiect de raport - ECON_PR(2022)731644Proiect de raport
ECON_PR(2022)731644

PROIECT DE RAPORT
referitor la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (UE) nr. 600/2014 în ceea ce privește sporirea transparenței datelor de piață, eliminarea obstacolelor din calea instituirii unui sistem centralizat de raportare, optimizarea obligațiilor de tranzacționare și interzicerea primirii de plăți pentru transmiterea ordinelor clienților
(COM(2021)727 - C9-0440/2021 - 2021/0385(COD))
Comisia pentru afaceri economice și monetare
Raportoare: Danuta Maria Hübner

26.7.2022

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare: