Osnutek poročila - ECON_PR(2022)731644Osnutek poročila
ECON_PR(2022)731644

OSNUTEK POROČILA
o predlogu uredbe Evropskega parlamenta in Sveta o spremembi Uredbe (EU) št. 600/2014 v zvezi z izboljšanjem preglednosti podatkov o trgu, odpravo ovir za vzpostavitev sistema stalnih informacij, optimizacijo obveznosti trgovanja in prepovedjo prejemanja plačil za posredovanje naročil strank
(COM(2021)727 - C9-0440/2021 - 2021/0385(COD))
Odbor za ekonomske in monetarne zadeve
Poročevalka: Danuta Maria Hübner

26.7.2022

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: