Opinjoni - EMPL_AD(2008)412345Opinjoni
EMPL_AD(2008)412345

OPINJONI
Kumitat għall-Impjiegi u l-Affarijiet Soċjali
għall-Kumitat għall-Affarijiet Legali
dwar il-proposta għal regolament tal-Kunsill dwar l-Istatut tal-kumpanija privata Ewropea (SPE)
(COM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS))
Rapporteur għal opinjoni: Harald Ettl

5.11.2008

Dan id-dokument ma jeżistix fil-format HTML imma huwa disponibbli fil-formati li ġejjin: