MNENJE
Odbora za zaposlovanje in socialne zadeve
za Odbor za pravne zadeve
o predlogu Uredbe Sveta o statutu evropske zasebne družbe
(KOM(2008)0396 - C6-0283/2008 - 2008/0130(CNS))
Pripravljavec mnenja: Harald Ettl

5.11.2008

Ta dokument ni na voljo v formatu HTML, vendar je na voljo v teh formatih: