18.10.2013
EMPL_AD(2013)514576
СТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси
на вниманието на комисията по околна среда, обществено здраве и безопасност на храните
относно европейска стратегия относно пластмасовите отпадъци в околната среда
(2013/2113(INI))
Докладчик по становище: Джийн Ламбърт

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 460kWORD 221k
Правна информация - Политика за поверителност