18.10.2013
EMPL_AD(2013)514576
ARVAMUS
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Saaja: keskkonna-, rahvatervise- ja toiduohutuse komisjon
Keskkonda sattunud plastijäätmeid käsitlev Euroopa strateegia
(2013/2113(INI))
Raportöör: Jean Lambert

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 213kWORD 74k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika