18.10.2013
EMPL_AD(2013)514576
NUOMONĖ
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto
pateikta Aplinkos, visuomenės sveikatos ir maisto saugos komitetui
dėl Europos plastiko atliekų aplinkoje strategijos
(2013/2113(INI))
Nuomonės referentė: Jean Lambert

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 369kWORD 80k
Teisinė informacija - Privatumo politika