18.10.2013
EMPL_AD(2013)514576
ATZINUMS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Vides, sabiedrības veselības un pārtikas nekaitīguma komitejai
par Eiropas stratēģiju attiecībā uz plastmasas atkritumiem vidē
(2013/2113(INI))
Atzinumu sagatavoja: Jean Lambert

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 371kWORD 209k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika