18.10.2013
EMPL_AD(2013)514576
OPINIA
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
dla Komisji Ochrony Środowiska Naturalnego, Zdrowia Publicznego i Bezpieczeństwa Żywności
w sprawie europejskiej strategii dotyczącej odpadów z tworzyw sztucznych w środowisku
(2013/2113 (INI))
Sprawozdawca komisji opiniodawczej: Jean Lambert

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 373kWORD 220k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności