18.10.2013
EMPL_AD(2013)514576
AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
destinat Comisiei pentru mediu, sănătate publică și siguranță alimentară
referitor la o strategie europeană în materie de deșeuri de plastic aflate în mediul înconjurător
(2013/2113(INI))
Raportor pentru aviz: Jean Lambert

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 294kWORD 221k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate