18.10.2013
EMPL_AD(2013)514576
YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
till utskottet för miljö, folkhälsa och livsmedelssäkerhet
över en europeisk strategi för plastavfall i miljön
(2013/2113(INI))
Föredragande: Jean Lambert

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 140kWORD 211k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy