13.2.2014
EMPL_AD(2014)524581
СТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси
на вниманието на комисията по транспорт и туризъм
относно предложението за регламент на Европейския парламент и на Съвета за изменение на Регламент (EO) № 718/1999 на Съвета относно политиката за капацитета на флотите на Общността с оглед насърчаване на транспорта по вътрешните водни пътища
(COM(2013)0621 - C7-0265/2013- 2013/0303(COD))
Докладчик по становище: Юта Щайнрук

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 625kWORD 594k
Правна информация - Политика за поверителност