13.2.2014
EMPL_AD(2014)524581
ARVAMUS
Esitaja: tööhõive- ja sotsiaalkomisjon
Saaja: transpordi- ja turismikomisjon
Ettepanek võtta vastu Euroopa Parlamendi ja nõukogu määrus, millega muudetakse nõukogu määrust (EÜ) nr 718/1999, mis käsitleb ühenduse laevastiku mahutavuse poliitikat siseveetranspordi edendamiseks
(COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD))
Arvamuse koostaja: Jutta Steinruck

Dokumendist puudub HTML-versioon, kuid olemas on järgmised vormingud:
PDF 228kWORD 373k
Õigusteave - Privaatsuspoliitika