13.2.2014
EMPL_AD(2014)524581
NUOMONĖ
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto
pateikta Transporto ir turizmo komitetui
dėl pasiūlymo dėl Europos Parlamento ir Tarybos reglamento, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 718/1999 dėl Bendrijos laivyno pajėgumo politikos skatinti vidaus vandenų transportą
(COM(2013) 0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD))
Nuomonės referentė: Jutta Steinruck

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 528kWORD 386k
Teisinė informacija - Privatumo politika