13.2.2014
EMPL_AD(2014)524581
ATZINUMS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Transporta un tūrisma komitejai
par priekšlikumu Eiropas Parlamenta un Padomes regulai, ar ko groza Padomes Regulu (EK) Nr. 718/1999 par Kopienas flotes jaudas politiku iekšējo ūdensceļu pārvadājumu veicināšanai
(COM(2013)0621 - C7-0265/2013- 2013/0303(COD))
Atzinumu sagatavoja: Jutta Steinruck

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 530kWORD 632k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika