13.2.2014
EMPL_AD(2014)524581
OPINIA
Komisji Zatrudnienia i Spraw Socjalnych
dla Komisji Transportu i Turystyki
w sprawie wniosku dotyczącego rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady zmieniającego Rozporządzenie Rady (WE) nr 718/1999 w sprawie polityki w zakresie zdolności przewozowych floty wspólnotowej w celu wspierania żeglugi śródlądowej
(COM(2013)0621 - C7-0265/2013- 2013/0303(COD))
Sprawozdawczyni komisji opiniodawczej: Jutta Steinruck

Ten dokument nie istnieje w formacie HTML, ale jest dostępny w tych formatach:
PDF 534kWORD 592k
Informacja prawna - Polityka ochrony prywatności