13.2.2014
EMPL_AD(2014)524581
AVIZ
al Comisiei pentru ocuparea forței de muncă și afaceri sociale
destinat Comisiei pentru transport și turism
referitoare la propunerea de regulament al Parlamentului European și al Consiliului de modificare a Regulamentului (CE) nr. 718/1999 privind politica capacității flotei Comunității cu scopul de a promova transportul pe căile navigabile interioare
(COM(2013)0621 - C7-0265/2013- 2013/0303(COD))
Raportoare pentru aviz: Jutta Steinruck

Acest document nu există în format html, dar este disponibil în formatele următoare:
PDF 459kWORD 593k
Aviz juridic - Politica de confidențialitate