13.2.2014
EMPL_AD(2014)524581
YTTRANDE
från utskottet för sysselsättning och sociala frågor
till utskottet för transport och turism
över förslaget till Europaparlamentets och rådets förordning om ändring av rådets förordning (EG) nr 718/1999 om en politik för gemenskapens flottkapacitet inom inlandssjöfarten för att främja transporter på de inre vattenvägarna
(COM(2013)0621 - C7-0265/2013 - 2013/0303(COD))
Föredragande: Jutta Steinruck

Det här dokumentet finns inte i html men däremot i följande format:
PDF 154kWORD 235k
Rättsligt meddelande - Integritetspolicy