24.6.2015
EMPL_AD(2015)557113
СТАНОВИЩЕ
на комисията по заетост и социални въпроси
на вниманието на комисията по регионално развитие
относно европейските структурни и инвестиционни фондове и доброто икономическо управление: насоки за прилагането на член 23 от Регламента за общоприложимите разпоредби
(2015/2052(INI))
Докладчик по становище: Хави Лопес

Този документ не съществува във формат HTML, но е на разположение в следните формати:
PDF 465kWORD 175k
Правна информация - Политика за поверителност