24.6.2015
EMPL_AD(2015)557113
NUOMONĖ
Užimtumo ir socialinių reikalų komiteto
pateikta Regioninės plėtros komitetui
Europos struktūriniai ir investicijų fondai bei patikimas ekonomikos valdymas: Bendrųjų nuostatų reglamento 23 straipsnio įgyvendinimo gairės
(2015/2052(INI))
Nuomonės referentas: Javi López

Šio dokumento nėra HTML formatu, tačiau jį galima gauti šiais formatais:
PDF 371kWORD 171k
Teisinė informacija - Privatumo politika