24.6.2015
EMPL_AD(2015)557113
ATZINUMS
Sniegusi Nodarbinātības un sociālo lietu komiteja
Reģionālās attīstības komiteja
par Eiropas strukturālajiem un investīciju fondiem un pareizu ekonomikas pārvaldību - norādes par to, kā piemērojams Kopīgo noteikumu regulas 23. pants
(2015/2052(INI))
Atzinuma sagatavotājs: Javi López

Šis dokuments nav pieejams HTML formātā, bet ir pieejams šādos formātos:
PDF 373kWORD 170k
Juridisks paziņojums - Privātuma politika